028.399.70829

Hỗ trợ 24/7

0

Giỏ hàng

The Anatomy Total

Danh mục: Mỹ thuật


50.000 VND

0

ISBN: TA00000000002

Nhà xuất bản: 3D Total Publishing

Tác giả: Adam Smith

Số trang: 50

Năm xuất bản: 2023

Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Thời hạn

50.000 VND

50.000 VND

60.000 VND

65.000 VND

70.000 VND


Mô tả

Learning the bony landmarks by Jahirul Amin Modeling hands in 3ds Max by Jose Lazaro Best of the 3dtotal Gallery by 3dtotal staff Poses By Matt Smith Creature design 101 by Mike Corriero Greek sculpting by Rafael GhencevBình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này