028.399.70829

Hỗ trợ 24/7

0

Giỏ hàng

Successful Product Management: Tool Box for Professional Product Management and Product Marketing


75.000 VND

0

ISBN: 9783658382759

Nhà xuất bản: Springer

Tác giả: Klaus J. Aumayr

Số trang: 336

Năm xuất bản: 2023

Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Thời hạn

75.000 VND

75.000 VND

100.000 VND

130.000 VND

150.000 VND


Mô tả

Successful Product Management: Tool Box for Professional Product Management and Product MarketingBình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này